مشکلات استفاده از سوخت کم‌سولفور در کشتی‌ها

یکشنبه 2 شهریور 1399 50 بازدید کننده گروه آخرین اخبار

مشکلات استفاده از سوخت کم‌سولفور در کشتی‌ها

به گزارش مارین‌پرس، تحلیلگران بیمکو با بررسی سوخت کم‌سولفور مورد استفاده در کشتی‌ها به موارد جدیدی از مشکلات دست یافتند که کیفیت این نوع سوخت را زیر سوال می‌برد.

در این میان ۸۶ درصد از پاسخ دهندگان عملکرد سوخت کم‌سولفور را ضعیف گزارش کرده‌اند و دو سوم آنان نیز اذعان داشتند با تشکیل رسوب در مخازن سوخت، مشکلات چالش برانگیز رخ می‌دهد به گونه‌ای که می‌تواند با تشکیل موم خطوط لوله و فیلتر را مسدود کند.

۲۰ درصد از گزارشات مبنی بر آن بود که افراد ترجیح می‌دهند شرکت تأمین سوخت را تغییر دهند.

بر اساس این گزارش فرسودگی موتور، اختلال در پمپ سوخت و احتمال قطعی برق در نیروی محرکه از جمله مشکلاتی است که برخی از سوخت ها‌ی ناخالص کم‌سولفور کشتی‌ها را تهدید می‌کند.

در گزارش‌های منتشر شده از سوی بیمکو آمده است در پاسخ‌های بررسی شده از سوی کارمندان فنی، تشکیل لجن با استفاده از سوخت‌های جدید نیزممکن است به  کشتی‌ها آسیب بزند و قطعاً باید کشتی‌هایی که از این سوخت استفاده می‌کنند به خطوط تصفیۀ لجن مجهز باشند و دارای فیلتر‌های سوخت جدید باشند.

 برخی از آنان نیز اعلام کردند پس از چند ساعت کار، دستگاه تصفیۀ سوخت دچار گرفتگی می‌شود که باید نسبت به پاکسازی و تصفیۀ آن اقدام کرد.

در پایان گزارش بیمکو آمده است به نظر می‌رسد تصفیه خانه‌های سوخت و صنعت بانکرینگ که وظیفه تأمین سوخت را دارند در شرایط  ویروس کرونا استاندارد‌های لازم را رعایت نمی‌کنند که نظارت کارشناسان IMO بر عملکرد آنان ضروری به نظر می‌رسد.


مشکلات استفاده از سوخت کم‌سولفور در کشتی‌هامرجع کامل آگهی های دریایی ، مارین مارکت8/23/2020به گزارش مارین‌پرس، تحلیلگران بیمکو با بررسی سوخت کم‌سولفور مورد استفاده در... به گزارش مارین‌پرس، تحلیلگران بیمکو با بررسی سوخت کم‌سولفور مورد استفاده در کشتی‌ها به موارد جدیدی از مشکلات دست یافتند که کیفیت این نوع سوخت را زیر سوال می‌برد.در این میان ۸۶ درصد از پاسخ دهندگان عملکرد سوخت کم‌سولفور را ضعیف گزارش کرده‌اند و دو سوم آنان نیز اذعان داشتند با تشکیل رسوب در مخازن سوخت، مشکلات چالش برانگیز رخ می‌دهد به گونه‌ای که می‌تواند با تشکیل موم خطوط لوله و فیلتر را مسدود کند.۲۰ درصد از گزارشات مبنی بر آن بود که افراد ترجیح می‌دهند شرکت تأمین سوخت را تغییر دهند.بر اساس این گزارش فرسودگی موتور، اختلال در پمپ سوخت و احتمال قطعی برق در نیروی محرکه از جمله مشکلاتی است که برخی از سوخت ها‌ی ناخالص کم‌سولفور کشتی‌ها را تهدید می‌کند.در گزارش‌های منتشر شده از سوی بیمکو آمده است در پاسخ‌های بررسی شده از سوی کارمندان فنی، تشکیل لجن با استفاده از سوخت‌های جدید نیزممکن است به  کشتی‌ها آسیب بزند و قطعاً باید کشتی‌هایی که از این سوخت استفاده می‌کنند به خطوط تصفیۀ لجن مجهز باشند و دارای فیلتر‌های سوخت جدید باشند. برخی از آنان نیز اعلام کردند پس از چند ساعت کار، دستگاه تصفیۀ سوخت دچار گرفتگی می‌شود که باید نسبت به پاکسازی و تصفیۀ آن اقدام کرد.در پایان گزارش بیمکو آمده است به نظر می‌رسد تصفیه خانه‌های سوخت و صنعت بانکرینگ که وظیفه تأمین سوخت را دارند در شرایط  ویروس کرونا استاندارد‌های لازم را رعایت نمی‌کنند که نظارت کارشناسان IMO بر عملکرد آنان ضروری به نظر می‌رسد.5.0

دسته بندی خبرها

محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید