تخفیف ۸۰ درصدی حقوق و عوارض کشتی‌های برنامه‌ای در چابهار

یکشنبه 17 اسفند 1399 26 بازدید کننده گروه آخرین اخبار

تخفیف ۸۰ درصدی حقوق و عوارض کشتی‌های برنامه‌ای در چابهار

به گزارش مانا، بهروز آقایی درباره مشوق‌های تعرفه‌ای از جمله معافیت‌ها و تخفیف‌های ارائه شده در بندر شهید بهشتی چابهار، گفت: تخفیف ۸۰ درصدی تمامی ردیف‌های حقوق و عوارض وارده بر کشتی‌های لاینر وارد شده به بندر چابهار و تخفیف ۹۰ درصدی در هزینه‌های تخلیه و بارگیری کانتینر (THC) متعلق به کشتی‌های لاینر نسبت به سایر بنادر جنوبی کشور، از مهم‌ترین مشوق‌های تعرفه‌ای در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه تخفیف ۸۰ درصدی در هزینه‌های توقف کنار اسکله، تخفیف ۶۰ درصدی در هزینه‌های راهنمایی، یدک‌کشی و لایروبی برای خطوط کشتیرانی لاینر (برنامه‌ای منظم) از دیگر مشوق‌ها است، افزود: تخفیف ۷۵ درصدی در هزینه انبارداری کانتینر‌های خالی و تخفیف ۸۵ درصدی در انبارداری کانتینر‌های صادراتی و ترانزیت خارجی را می‌توان از دیگر تخفیفات نام برد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان به ارائه تخفیف پلکانی در THC کانتینری وارده به خطوط کشتیرانی، اشاره کرد و گفت: واگذاری اراضی به صورت اجاره بلندمدت در قالب قرارداد‌های سرمایه‌گذاری به روش‌های B.O.T، B.L.T، B.O.O.T و B.O.O و نیز امکان برنامه‌ریزی و اجرای حمل و نقل ترکیبی از دیگر مشوق‌های در نظر گرفته شده است.
آقایی افزود: امکان واگذاری زمین و انبار به شکل استیجاری با قیمت رقابتی به صورت بلندمدت و کوتاه مدت به متقاضیان و سرمایه‌گذاران و نیز ورود تجهیزات موضوع قرارداد مشارکت در بندر چابهار تابع مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی را می‌توان از دیگر موارد نام برد.
وی همچنین از معافیت سه ماهه در انبارداری کانتیر خالی که برای صادرات و ترانزیت وارد بندر شده‌اند و نیز معافیت در پرداخت هزینه THC تخلیه کانتیر‌های خالی که برای صادرات و ترانزیت وارد بندر چابهار می‌شوند، خبر داد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در ادامه به مقوله مشوق‌های غیرتعرفه‌ای در بندر شهیدبهشتی چابهار اشاره کرد و گفت: تخصیص تسهیلات از محل وجوه اداره شده به بخش‌های غیردولتی جهت خرید و تامین شناور‌های حمل مسافر و خودرو، ساخت مخازن نفتی، انبار، سیلو و سایر محوطه‌های نگهداری کالا در بندر شهید بهشتی چابهار از جمله مشوق‌های تعرفه‌ای است.
آقایی افزود: اعمال نکردن رشد اجاره بهای ثابت قرارداد اجاره اراضی به مدت پنج سال در مدل‌های مالی و نیز احتساب نرخ بازگشت داخلی سرمایه ۳۰ درصد برای قرارداد‌های سرمایه‌گذاری از دیگر مشوق‌های حضور در بنادر چابهار است.
به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، اعطای معافیت پرداخت سهم درآمدی سازمان در تمامی قرارداد‌های سرمایه‌گذاری شامل اجاره بهای متغیر، سهم باربری، انبارداری، خَنکاری و THC در خصوص کالا‌های مازاد بر تعهد تناژ به مدت پنج سال از زمان بهره برداری دیگر مشوق غیرتعرفه‌ای در بندر شهیدبهشتی چابهار است.


تخفیف ۸۰ درصدی حقوق و عوارض کشتی‌های برنامه‌ای در چابهارمرجع کامل آگهی های دریایی ، مارین مارکت3/7/2021به گزارش مانا، بهروز آقایی درباره مشوق‌های تعرفه‌ای از جمله معافیت‌ها و تخفیف‌ها... به گزارش مانا، بهروز آقایی درباره مشوق‌های تعرفه‌ای از جمله معافیت‌ها و تخفیف‌های ارائه شده در بندر شهید بهشتی چابهار، گفت: تخفیف ۸۰ درصدی تمامی ردیف‌های حقوق و عوارض وارده بر کشتی‌های لاینر وارد شده به بندر چابهار و تخفیف ۹۰ درصدی در هزینه‌های تخلیه و بارگیری کانتینر (THC) متعلق به کشتی‌های لاینر نسبت به سایر بنادر جنوبی کشور، از مهم‌ترین مشوق‌های تعرفه‌ای در نظر گرفته شده است.وی با بیان اینکه تخفیف ۸۰ درصدی در هزینه‌های توقف کنار اسکله، تخفیف ۶۰ درصدی در هزینه‌های راهنمایی، یدک‌کشی و لایروبی برای خطوط کشتیرانی لاینر (برنامه‌ای منظم) از دیگر مشوق‌ها است، افزود: تخفیف ۷۵ درصدی در هزینه انبارداری کانتینر‌های خالی و تخفیف ۸۵ درصدی در انبارداری کانتینر‌های صادراتی و ترانزیت خارجی را می‌توان از دیگر تخفیفات نام برد.مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان به ارائه تخفیف پلکانی در THC کانتینری وارده به خطوط کشتیرانی، اشاره کرد و گفت: واگذاری اراضی به صورت اجاره بلندمدت در قالب قرارداد‌های سرمایه‌گذاری به روش‌های B.O.T، B.L.T، B.O.O.T و B.O.O و نیز امکان برنامه‌ریزی و اجرای حمل و نقل ترکیبی از دیگر مشوق‌های در نظر گرفته شده است.آقایی افزود: امکان واگذاری زمین و انبار به شکل استیجاری با قیمت رقابتی به صورت بلندمدت و کوتاه مدت به متقاضیان و سرمایه‌گذاران و نیز ورود تجهیزات موضوع قرارداد مشارکت در بندر چابهار تابع مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی را می‌توان از دیگر موارد نام برد.وی همچنین از معافیت سه ماهه در انبارداری کانتیر خالی که برای صادرات و ترانزیت وارد بندر شده‌اند و نیز معافیت در پرداخت هزینه THC تخلیه کانتیر‌های خالی که برای صادرات و ترانزیت وارد بندر چابهار می‌شوند، خبر داد.مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در ادامه به مقوله مشوق‌های غیرتعرفه‌ای در بندر شهیدبهشتی چابهار اشاره کرد و گفت: تخصیص تسهیلات از محل وجوه اداره شده به بخش‌های غیردولتی جهت خرید و تامین شناور‌های حمل مسافر و خودرو، ساخت مخازن نفتی، انبار، سیلو و سایر محوطه‌های نگهداری کالا در بندر شهید بهشتی چابهار از جمله مشوق‌های تعرفه‌ای است.آقایی افزود: اعمال نکردن رشد اجاره بهای ثابت قرارداد اجاره اراضی به مدت پنج سال در مدل‌های مالی و نیز احتساب نرخ بازگشت داخلی سرمایه ۳۰ درصد برای قرارداد‌های سرمایه‌گذاری از دیگر مشوق‌های حضور در بنادر چابهار است.به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، اعطای معافیت پرداخت سهم درآمدی سازمان در تمامی قرارداد‌های سرمایه‌گذاری شامل اجاره بهای متغیر، سهم باربری، انبارداری، خَنکاری و THC در خصوص کالا‌های مازاد بر تعهد تناژ به مدت پنج سال از زمان بهره برداری دیگر مشوق غیرتعرفه‌ای در بندر شهیدبهشتی چابهار است.5.0

دسته بندی خبرها

محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید