ابقاء ایران در لیست سفید کنوانسیون STCW

دوشنبه 19 آبان 1399 93 بازدید کننده گروه آخرین اخبار

ابقاء ایران در لیست سفید کنوانسیون STCW
به گزارش مانا، در یکصد و دومین اجلاس کمیته ایمنی دریانوردی، گزارش ممیزی گروه کارشناسان خبره از سیستم اجرایی و مستندات فنی کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش و گواهینامه و نگهبانی (STCW) در جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار گرفت و بر این اساس جمهوری اسلامی ایران در لیست سفید اجرای کنوانسیونSTCW ابقاء شد.
کی تاک لیم؛ دبیرکل آیمو در یکصد و دومین اجلاس کمیته ایمنی دریانوردی که به صورت مجازی برگزار شد، گفت: با شیوع ویروس کرونا عملیات دریانوردی بازرگانی در سطح بین الملل با حفظ و رعایت پروتکل های بهداشتی است.
در اجلاس کمیته ایمنی دریانوردی، موضوعاتی چون بررسی و تصویب مصوبات کمیته‌های فرعی نیروی انسانی، اجرای الزامات آیمو، حمل کالا و کانتینر، پیشگیری از آلودگی محیط زیست دریایی و طراحى و ساخت کشتی، سیستم‌ها و تجهیزات کشتی و ناوبری ارتباطات دریایی و جستجو و نجات مورد بررسی قرار مى‌گیرد.
اجلاس کمیته ایمنی دریانوردی سازمان بین المللى دریانوردى (آیمو) که به دلیل شیوع ویروس کووید۱۹ برای اولین بار به صورت مجازی برگزار شد تا چهارشنبه هفته آینده ادامه خواهد یافت.

ابقاء ایران در لیست سفید کنوانسیون STCWمرجع کامل آگهی های دریایی ، مارین مارکت11/9/2020به گزارش مانا، در یکصد و دومین اجلاس کمیته ایمنی دریانوردی، گزارش ممیزی گروه کارشناسان خبره از سیستم... به گزارش مانا، در یکصد و دومین اجلاس کمیته ایمنی دریانوردی، گزارش ممیزی گروه کارشناسان خبره از سیستم اجرایی و مستندات فنی کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش و گواهینامه و نگهبانی (STCW) در جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار گرفت و بر این اساس جمهوری اسلامی ایران در لیست سفید اجرای کنوانسیونSTCW ابقاء شد.کی تاک لیم؛ دبیرکل آیمو در یکصد و دومین اجلاس کمیته ایمنی دریانوردی که به صورت مجازی برگزار شد، گفت: با شیوع ویروس کرونا عملیات دریانوردی بازرگانی در سطح بین الملل با حفظ و رعایت پروتکل های بهداشتی است.در اجلاس کمیته ایمنی دریانوردی، موضوعاتی چون بررسی و تصویب مصوبات کمیته‌های فرعی نیروی انسانی، اجرای الزامات آیمو، حمل کالا و کانتینر، پیشگیری از آلودگی محیط زیست دریایی و طراحى و ساخت کشتی، سیستم‌ها و تجهیزات کشتی و ناوبری ارتباطات دریایی و جستجو و نجات مورد بررسی قرار مى‌گیرد.اجلاس کمیته ایمنی دریانوردی سازمان بین المللى دریانوردى (آیمو) که به دلیل شیوع ویروس کووید۱۹ برای اولین بار به صورت مجازی برگزار شد تا چهارشنبه هفته آینده ادامه خواهد یافت.5.0

دسته بندی خبرها

محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید