رایزنی مسئولان برای حل مشکلات شناورداران مسافری هرمزگان

یکشنبه 20 مهر 1399 18 بازدید کننده گروه آخرین اخبار

رایزنی مسئولان برای حل مشکلات شناورداران مسافری هرمزگان
محمد احمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مانا با بیان اینکه شیوع کرونا درآمد شناورداران مسافری را تا ۴۱ ردصد کاهش داده است، خاطرنشان کرد: طی هفت ماه اخیر با افزایش نرخ ارز، شناورداران مسافری با افزایش ۵۰ درصدی هزینه‌ها از جمله افزایش ۵۶ درصدی هزینه تعمیر و نگهداری شناور‌های خود مواجه شده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر درآمد شناور‌های مسافری حتی کفاف تأمین قطعات مورد نیاز این شناور‌ها را نمی‌دهد، افزود: با شیوع کرونا و اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی تعداد مجاز مسافران در این شناور‌ها کاهش یافت و در عین حال سفر‌های گردشگری نیز تقریبا به صفر رسید.
احمدی‌زاده در رابطه با کمک‌های سازمان بنادر و دریانوردی در جهت تداوم فعالیت شناور‌های مسافری نیز گفت: هزینه‌های که سازمان بنادر و دریانوردی دریافت می‌کند از جمله هزینه آب، برق یا عوارض بندری و دریایی تنها یک درصد از کل هزینه‌های یک شناور مسافری در سال است که آن نیز با توجه به وضعیت موجود طی هفت ماه اخیر از آن‌ها اخذ نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه توانی برای ادامه حیات سرمایه‌گذاران در سفر‌های دریایی و شناورداران مسافری باقی نمانده است، تصریح کرد: به همین علت سازمان بنادر و دریانوردی پیگیری‌هایی را صورت داد که طی آن مقرر شد ارگان‌های مربوطه جهت یاری رساندن به شناورداران مسافری در جلسه‌ای گرد هم آیند و مشکلات را تا حد ممکن رفع کنند.
احمدی‌زاده یکی از راهکار‌های پیش روی مسئولان و شناورداران را افزایش نرخ بلیت عنوان کرد و گفت: هم اکنون نرخ بلیت کفاف هزینه‌های سرمایه گذاران را نمی‌دهد، اما از سوی دیگر افزایش نرخ بلیت با توجه به شرایط اقتصادی فعلی تحت تاثیر تحریم‌های ظالمانه باعث فشار بر مردم محروم منطقه می‌شود.
وی این امر را چالشی پیش روی مسئولان مربوطه ارزیابی و اضافه کرد: تلاش تمامی دست‌اندرکاران این است که به راهکاری دست پیدا کنند که طی آن رضایت نسبی شناورداران و مردم به صورت توأمان تامین شود.
به گفته رئیس بندر شهید حقانی بندرعباس، فرماندار این شهر، نماینده استانداری هرمزگان، نماینده اداره کل صمت هرمزگان، نماینده سازمان بنادر و دریانوردی و نماینده شرکت تعاونی شناور‌های تندرو بندرعباس طی جلسه‌ای در روز دوشنبه ۲۱ مهرماه جهت بحث و بررسی برای رفع مشکلات شنارو‌های مسافری گرد هم می‌آیند.
در همین رابطه اسحاق اصلاحی رئیس تعاونی شناور‌های تندرو بندر‌عباس نیز با بیان اینکه عمدۀ قطعات مورد نیاز شناور‌های مسافری از خارج کشور تامین می‌شود، اظهار کرد: با توجه به افزایش نرخ ارز و تحریم‌های ظالمانه تأمین قطعات به دشواری و با هزینه بسیار زیادی صورت می‌گیرد.
وی مشکل تأمین قطعات و افزایش هزینه‌های تامین و نگهداری شناور‌ها را زمینه ساز خروج برخی از شناور‌ها از خدمات دهی اعلام کرد و ادامه داد: نرخ ۷ تا ۲۵ هزارتومانی بلیت سفر‌های دریایی در مسیر بندرعباس-قشم، بندرعباس-هرمز و بالعکس، به هیچ وجه پاسخگوی هزینه‌های متنوع شناورداران مسافری نیست به شکلی که در پرداخت دستمزد خدمه نیز دچار مشکل هستند.
اصلاحی نیز با اشاره به محرومیت مردم منطقه چالش افزایش قیمت بلیت را در سختی قرار گرفتن آن‌ها دانست و خاطرنشان کرد: امیدواریم با تمهیداتی که مسئولان محترم اتخاذ می‌کنند شاهد رفع مشکلات در این بخش باشیم.
رئیس تعاونی شناور‌های تندرو بندر‌عباس در پایان با اشاره به قرار برگزاری جلسه روز دوشنبه ۲۱ مهرماه با حضور مسئولان مربوطه، تصریح کرد: تمام تلاش‌ها در این جهت است که از زیان بیشتر شناورداران مسافری جلوگیری شود و در عین حال مردم منطقه نیز تحت فشار قرار نگیرند.
 

رایزنی مسئولان برای حل مشکلات شناورداران مسافری هرمزگانمرجع کامل آگهی های دریایی ، مارین مارکت10/11/2020محمد احمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مانا با بیان اینکه شیوع کرونا درآمد شناورداران مسافری را تا ۴۱ ر... محمد احمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مانا با بیان اینکه شیوع کرونا درآمد شناورداران مسافری را تا ۴۱ ردصد کاهش داده است، خاطرنشان کرد: طی هفت ماه اخیر با افزایش نرخ ارز، شناورداران مسافری با افزایش ۵۰ درصدی هزینه‌ها از جمله افزایش ۵۶ درصدی هزینه تعمیر و نگهداری شناور‌های خود مواجه شده‌اند.وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر درآمد شناور‌های مسافری حتی کفاف تأمین قطعات مورد نیاز این شناور‌ها را نمی‌دهد، افزود: با شیوع کرونا و اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی تعداد مجاز مسافران در این شناور‌ها کاهش یافت و در عین حال سفر‌های گردشگری نیز تقریبا به صفر رسید.احمدی‌زاده در رابطه با کمک‌های سازمان بنادر و دریانوردی در جهت تداوم فعالیت شناور‌های مسافری نیز گفت: هزینه‌های که سازمان بنادر و دریانوردی دریافت می‌کند از جمله هزینه آب، برق یا عوارض بندری و دریایی تنها یک درصد از کل هزینه‌های یک شناور مسافری در سال است که آن نیز با توجه به وضعیت موجود طی هفت ماه اخیر از آن‌ها اخذ نمی‌شود.وی با اشاره به اینکه توانی برای ادامه حیات سرمایه‌گذاران در سفر‌های دریایی و شناورداران مسافری باقی نمانده است، تصریح کرد: به همین علت سازمان بنادر و دریانوردی پیگیری‌هایی را صورت داد که طی آن مقرر شد ارگان‌های مربوطه جهت یاری رساندن به شناورداران مسافری در جلسه‌ای گرد هم آیند و مشکلات را تا حد ممکن رفع کنند.احمدی‌زاده یکی از راهکار‌های پیش روی مسئولان و شناورداران را افزایش نرخ بلیت عنوان کرد و گفت: هم اکنون نرخ بلیت کفاف هزینه‌های سرمایه گذاران را نمی‌دهد، اما از سوی دیگر افزایش نرخ بلیت با توجه به شرایط اقتصادی فعلی تحت تاثیر تحریم‌های ظالمانه باعث فشار بر مردم محروم منطقه می‌شود.وی این امر را چالشی پیش روی مسئولان مربوطه ارزیابی و اضافه کرد: تلاش تمامی دست‌اندرکاران این است که به راهکاری دست پیدا کنند که طی آن رضایت نسبی شناورداران و مردم به صورت توأمان تامین شود.به گفته رئیس بندر شهید حقانی بندرعباس، فرماندار این شهر، نماینده استانداری هرمزگان، نماینده اداره کل صمت هرمزگان، نماینده سازمان بنادر و دریانوردی و نماینده شرکت تعاونی شناور‌های تندرو بندرعباس طی جلسه‌ای در روز دوشنبه ۲۱ مهرماه جهت بحث و بررسی برای رفع مشکلات شنارو‌های مسافری گرد هم می‌آیند.در همین رابطه اسحاق اصلاحی رئیس تعاونی شناور‌های تندرو بندر‌عباس نیز با بیان اینکه عمدۀ قطعات مورد نیاز شناور‌های مسافری از خارج کشور تامین می‌شود، اظهار کرد: با توجه به افزایش نرخ ارز و تحریم‌های ظالمانه تأمین قطعات به دشواری و با هزینه بسیار زیادی صورت می‌گیرد.وی مشکل تأمین قطعات و افزایش هزینه‌های تامین و نگهداری شناور‌ها را زمینه ساز خروج برخی از شناور‌ها از خدمات دهی اعلام کرد و ادامه داد: نرخ ۷ تا ۲۵ هزارتومانی بلیت سفر‌های دریایی در مسیر بندرعباس-قشم، بندرعباس-هرمز و بالعکس، به هیچ وجه پاسخگوی هزینه‌های متنوع شناورداران مسافری نیست به شکلی که در پرداخت دستمزد خدمه نیز دچار مشکل هستند.اصلاحی نیز با اشاره به محرومیت مردم منطقه چالش افزایش قیمت بلیت را در سختی قرار گرفتن آن‌ها دانست و خاطرنشان کرد: امیدواریم با تمهیداتی که مسئولان محترم اتخاذ می‌کنند شاهد رفع مشکلات در این بخش باشیم.رئیس تعاونی شناور‌های تندرو بندر‌عباس در پایان با اشاره به قرار برگزاری جلسه روز دوشنبه ۲۱ مهرماه با حضور مسئولان مربوطه، تصریح کرد: تمام تلاش‌ها در این جهت است که از زیان بیشتر شناورداران مسافری جلوگیری شود و در عین حال مردم منطقه نیز تحت فشار قرار نگیرند. 5.0

دسته بندی خبرها

محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید